PRAKTISK OM KICKBOXING

Kickboxing kan utøves på forskjellige måter. Det er positivt, på den måte at fler kan utøve sporten etter de kriterier de selv synes "fenger" mest. Dette har med innsats, kvaliteter, evner og interesser til hver enkelt å gjøre. Kampsport er en idrett som interesserer veldig, veldig mange, og for en som kan beherske denne sport, oppfattes dette som kunst.

Å kunne utøve en slik sport gir kroppsbeherskelse og god fysisk form. Det skal også sies at det ikke er noen begrensninger på hvem som kan begynne å trene kickboxing. Kickboxing er for alle som ønsker å begynne med en ny idrett der selve treningen er i fokus og ikke jaget etter resultater er det viktigste. Det har de siste årene vært en økende andel av kvinner som har begynt med kickboxing.

Det mentale er hele tiden betydelig vektlagt, som en bevisstgjøring rundt dette med at alle får stor respekt for de krefter og evner de besitter, som igjen skal resultere at man ikke misbruker kickboxing i andre sammenhenger. Det blir jobbet aktivt med moral og etikk på alle plan i forbundet. Kickboxing kan ikke sammenlignes med Thaiboxing da vi ikke bruker knær, albuer og spark/slag under beltestedet.

I kickboxing som i de fleste andre karategrener, gjennomføres beltegraderinger. Systemet i NKBF består av fysiske graderinger f.o.m gult belte t.o.m svart belte 1. grad. Deretter har vi æresegraderinger fra 2-10. grad som tildeles på grunnlag av arbeid og engasjement til fremme av kickboxingsporten. Pr. idag er det litt i overkant av 50 svartbelter i forbundet, hvorav høyeste gradert er Erling Havnå med sin 6. grad. De fysiske graderingene består av sekvenser med basisteknikker, ulike tekniske øvelser, sparring, sekk/thaiskjold og styrke. Til høyere belter står også Musical Forms på programmet. Høyt tempo gjennom hele graderingen gjør at utøverens kondisjon og "stayer-evne" settes på prøve. Gradering er med på å fremme utøverens allsidighet, og er dessuten et fint måleinstrument for fremgang i trening. Gjennom gradering og graderingsrettet trening skapes også den nødvendige disiplin som trengs for å bli en dyktig kickboxer.

POINTFIGHTING(PF)
Utøves på Tatami. (Matte)
Pointfighting(PF) er en smart-style, myk og underholdende form for Kickboxing konkurranse.
I PF er det fokus på hurtighet, timing og kontroll. Dommeren stopper kampen og angir poeng etter hvert godkjente treff som skal være av lett kontakt. Hurtighet, bevegelse, oversikt og gode tekniske kvaliteter preger denne grenen. Har fått stor underholdningsverdi fordi utøverne ønsker å vise sine ferdigheter og finesser i eksplosive angrep selv om styrke i slag og spark er av lett karakter. Kroppsbeherskelsen går her på kvalitative teknikker, mykhet, koordinasjon og hurtighet. Internasjonalt er deltagelsen i Pointfighting størst.

FULLKONTAKT
Utøves i boksering.
Kan sammenlignes med boksing, da alle disse ingredienser er tilstede i tillegg til bruk av bein på samme treffpunkter som med armene. Er en krevende fysisk utøvende gren, der kondisjon, temposkifte og styrke har en sentral rolle. Er ikke preget av så mange finesser som semikontakt, men nivået er høyt. Kombinasjon armer og bein er vektlagt. Har også fått stor underholdningsverdi, da vi kan oppleve høy intensitet og innsats. For å kunne delta i fullkontakt, må man, som i boksing, gjennomføre minst tre merkekamper (bronse, sølv og gull) for å kvalifisere seg.

LETTKONTAKT/LIGHT CONTACT(LC)

Har utspring fra Full kontakt, men utøves på tatami. (matte).
Dette er kontinuerlig kamp kun avbrutt av ureglementert teknikk eller av rundeslutt.
Styrken i slag og spark har ikke fokus, og hard kontakt blir stoppet av dommer. Omtrent 50% mot hode og 70% i kroppen.
Utøvere må vise beherskelse og selvkontroll.
Har høyt aktivitetsnivå da styrken ikke er avgjørende.
LC er stilmessig en miks av Pointfighting og Full contact. Erfaring i denne grenen er helt nødvendig om man ønsker å utvikle seg til FC utøver.  

Nasjonalt er deltagelsen i Lettkontakt størst. Mange utøvere deltar samtidig i pointfighting, en kombinasjon som gjør utøveren mer komplett.

 

MUSICAL FORMS(MF)
Utøves på Tatami. (Matte)
Musical Forms er en stilart hvor utøver utfører kampteknikker til musikk. Teknikkene er rettet mot en, eller flere innbilte motstandere. MF er mer preget av klassisk karate.
Innen konkurranse vil man av dommerne bli vurdert ut i fra vanskelighetsgrad, styrke, balanse, timing, koordinasjon, intensitet, teknikk, kreativitet og innlevelse.
Har stor underholdningsverdi, men er forholdsvis lite utbredt i Norge. Har stor appell til de yngre.
Musical Forms kan utøves enten med eller uten våpen.