Mandag:

Eksterne leietagere

Tirsdag:

Sal 1  - kl. 17:30 Barn
Sal 2 -  kl. 17:30 Barn
Sal 1 - kl. 18:30 Videregående I/II
Sal 2 - kl. 18:30 Videregående I/II
Sal 1 - kl. 20:00 Nybegynnere
Sal 2 - kl. 20:00 Nybegynnere

Onsdag:

Eksterne leietagere

Torsdag:

Sal 1  - kl. 18.30 videregående I/II
Sal 2 - kl. 18.30 videregående I/II
Sal 1  - kl. 20.00 nybegynnere
Sal 2 - kl. 20.00 nybegynnere

Fredag:

Sal 1  - kl. 17:00 Felles- / Egentrening
Sal 2 - kl. 17:00 Konkurranse (LC, PF, FC)

Barneparti
Barnepartiet er for barn mellom 8 til 12 år. Her er det både barn som er helt ferske i sporten og barn som har belter. "Anbefalt nedre aldersgrense er 8 år, men yngre barn kan vurderes særskilt"
Det er fokus på basis teknikker, lek og glede.
Gjennom treningen vil barna forbedre koordinasjon, motorikk, balanse, styrke, fokus og disiplin, og oppleve mestring.

Hvert semester avsluttes med en gradering.

Nybegynnerparti
Nybegynnerpartiet er for alle ungdommer/voksne som vil begynne med kickboxing!
Timene består av basis teknikker, styrke, balanse, utholdenhet og kamp-relaterte øvelser.
Dette er en morsom måte å komme i form på og bli kjent med egen kropp og ens evner til å presse grenser.

Hvert semester avsluttes med en gradering.

Ungdom/Juniorparti
Juniorpartiet er for ungdom 13-15 år som har gjennomført Nybegynnerkurs eller som har blitt overført fra Barnepartiet. Her legges det mer vekt på sparring og kamptrening, samt å videreutvikle basis teknikker. 

Videregående I

Når man har gradert til første belte(gult) går man over på Videregående I.
Her videreutvikles basis-teknikker og treningen er mer kamp-relatert.
På dette partiet må alle elever ha fullt utstyr. Det er teknikk med/mot partner og kamptrening.
Det blir nå fokusert mer mot sparring.

Videregående II

På dette partiet har vi alt fra oransje til brunt 3 i beltegrad. Vi har nå mer fokus på konkurranse og sparring. Vi utvikler nå også respons, teknikk, styrke, hurtighet og utholdenhet i større grad.

Pointfighting Basis

Dette er to timers økter med fokus på basis tekniker, kamp-relaterte oppgaver og kamp i tillegg til tøying.
Elevene vil utvikle smidighet, grunnleggende teknikker og kampforståelse, som også vil komme til nytte i andre former for konkurranse-kickboxing.
Denne økten er for alle medlemmer over 12 år. Fullt utstyr er nødvendig!

Konkurranse

Trening for aktive konkurranseutøvere, men også utvalgte Junior og Senior utøvere som har konkurranse som målsetting.
Det vil bli kjørt separat instruksjon i LC/FC og PF disse dagene.

Felles-/Egen-trening

Åpen trening for alle medlemmer fra 13 år.
For de som er ferske, er dette en god mulighet til å bli kjent med andre medlemmer, og å få raskere  progresjon siden du vil få hjelp av erfarne utøvere.
Bruk denne dagen til å forbedre eller finpusse på det du har lært. 
Det er også veldig effektivt å prøve seg på forsiktig sparring denne dagen, sammen med erfarne utøvere som har kontroll og som er villige til å lære bort sine ferdigheter.

Alle medlemmer i DKBK er der for hverandre!
 

 Åpen trening for alle partier fredager kl. 17:00-19:00